نیم درصد تهرانی ها هم به لیست احمدی نژاد رای ندادند

با اعلام نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات شورای شهر تهران، اولین نکته ای که توجه اکثر منابع خبری را به خود جلب کرد، شکست کامل لیست حامیان دولت بود.
به گزارش گروه سیاسی صراط، با اعلام نتایج مذکور مشخص شد که رای دهندگان تهرانی حتی یک کرسی از کرسی های شورای اسلامی شهر تهران را به حامیان دولت نسپرده اند و 31 منتخب نهایی از میان لیست های مختلف اصولگرایان (در مجموع 18 نفر) و لیست اصلاح طلبان (13 نفر) برگزیده شده اند.
بر اساس این گزارش، ابعاد شکست حامیان دولت در این انتخابات که از قضا افراد مشهوری چون شیخ الاسلامی و پروین احمدی نژاد را در لیست خود قرار داده بودند، بسیار بزرگ تر از یک شکست معمولی است و صرفا به عدم تصاحب کرسی ها و عدم راهیابی به شورای شهر مربوط نمی شود.
بر این اساس، بیشترین آرا در میان افراد لیست در امتداد مهر (حامیان دولت) متعلق به ایراندخت فیاض با 67 هزار و 22 رای معادل تنها 2.4 درصد کل آرا است. فیاض در رتبه 67 قرار گرفته است.
این در حالی است که کمترین میزان آرا در لیست مذکور نیز متعلق به کیومرث رکنی است که با تنها هزار و 954 رای از مجموع دو میلیون و ۷۸۶ هزار و ۳۵۷ رای (هفت صدم درصد کل آرا) در رتبه 827  قرار گرفته است.

افت فاحش آرای خواهر رییس جمهور
از سوی دیگر پروین احمدی نژاد در این انتخابات 35 هزار و 339 رای (کمتر از 16 صدم درصد کل آرا) به دست آورده و نود و هفتم شده است. این در حالی است که خواهر رییس جمهور در دوره گذشته انتخابات شورای شهر ۲۴۹هزار و ۵۴۹ رای آورد و نفر هشتم فهرست ۱۵ نفره شورای شهر پایتخت شد. اما در این دوره، آرای او با افت فاحشی مواجه شده است.
این در حالی است که هما فلاح تفتی همسر سعید مرتضوی هم صرفا 19هزار و 334 رای آورده و رتبه 114 را به دست آورده است.

3 نفر در میان 100 نفر اول
شکست حامیان دولت زمانی سنگین تر می شود که بدانیم در میان 100 نفر اول منتخبان تهران فقط سه نفر از لیست حامیان دولت حضور دارند. ایراندخت فیاض (رتبه 63)، عبدالرضا شیخ الاسلامی (رتبه 81) و پروین احمدی نژاد (رتبه 97) سه نفر  مذکور هستند.
به جز این سه نفر بقیه افراد لیست «در امتداد مهر» در رتبه های 105 تا 827 قرار گرفته اند. این در حالی است که در مجموع هزار 732 نامزد در این انتخابات رقابت کرده اند.

آرای متوسط هر نامزد
از سوی دیگر، اگر بخواهیم میانگین رتبه های کسب شده و آرای ریخته شده به سبد نامزدهای لیست در امتداد مهر را به عنوان معیاری برای میزان مقبولیت آنها در میان رای دهندگان تهرانی در نظر بگیریم، به اعداد قابل توجهی می رسیم.
رتبه متوسط نامزدهای حامی احمدی نژاد به طور تقریبی 253 است. یعنی رای دهندگان تهرانی به طور میانگین حامیان دولت را حتی در میان 252 انتخاب اول خود نیز راه نداده اند.
این در حالی است که هر یک از نامزدهای حامی دولت به طور متوسط 12 هزار و 444 رای به دست آورده اند یعنی حدود 45 صدم درصد کل آرا! یعنی کمتر از نیم درصد کل آرا!


 
/ 0 نظر / 13 بازدید